Ukáž to starostke!

Výzva k zákazu pochodu neonacistov Bratislavou 16. marca 2013. Pošli tieto fotky starostke Starého mesta Rosovej a vyzvi ju k zákazu pochodu neonacistov: starostka@staremesto.sk

16. marca 2013 je o 14.00 na Hodžovom námestí zvolaný takzvaný “Pochod za samostatné Slovensko”. Medzi jeho organizátorov patria krajne pravicové hnutia známe propagáciou rasizmu, fašizmu, neonacizmu či antisemitizmu.

sp2

Slovenskú pospolitosť netreba predstavovať. Politickú stranu Slovenská pospolitosť – Národná strana rozpustil v roku 2006 Najvyšší súd SR. Hnutie a OZ Slovenská pospolitosť však pokračuje dodnes ako jej nástupca. Fotografia zobrazuje dvoch členov hnutia v uniformách Hlinkovej gardy.

uniformy

Pospolitosť sa netají svojimi stykmi s mnohými zahraničnými krajne pravicovými radikálmi (Dělnícka strana či napr. Maďarský národný front). Na fotografii v článku o ich návšteve srbskej partnerskej organizácie môžete vidieť vlajky s keltským krížom (symbol používaný neonacistami, napr. hnutím White pride world wide)

pospolitost3

Ďalší z podporovateľov akcie “Vzdor” na facebooku verejne označuje Maďarský národný front za svoj vzor.

vzdor5

Vzdor s MNF, ktorý je známy napríklad tréningovými kempami pre neonacistov (bránu zdobí nápis: homosexuálom, židom a cigáňom vstup zakázaný) dokonca organizuje spoločné akcie.

vzdor6

Členovia Vzdoru sa na facebooku chvália svojimi fotografiami

vzdor

Výnimkou na facebooku “akčnej skupiny Vzdor” nie sú rasistické obrázky a texty

vzdor3

Výnimkou na facebooku “akčnej skupiny Vzdor” nie sú rasistické obrázky a texty. Mnohé z týchto príspevkov vyzývajú i k násiliu!

vzdor4

Akciu ma podporovať aj hnutie Odpor. Webstránka odpor.org je známa svojou inklináciou k neonacizmu. Okrem toho, že nedávno burcovala svojich čitateľov k podpore pochodu neonacistov v Drážďanoch, sú na tejto stránke uverejňované aj správy o akciách Slovenskej pospolitosti či iných krajne pravicových hnutí zo Slovenska.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Vzor mailu pre starostku:

Dobrý deň,

Na MiÚ Bratislava – Staré mesto bolo podľa našich informácii ohlásené zhromaždenie, ktoré sa má konať 16. Marca 2013 o 14.00 na Hodžovom námestí, a ktoré organizujú viaceré krajne pravicové hnutia inklinujúce k neonacizmu. V mene kultúrneho protestu Bratislava bez náckov Vás ako kompetentnú osobu v súlade so zákonom o zhromažďovacom práve (Zb.z 84/1990) vyzývam, aby ste toto zhromaždenie s následným plánovaným pouličným sprievodom zakázali.
 
§ 10
 
(1) Obec, ktorej sa zhromaždenie oznámilo, ho zakáže, ak by oznámený účel zhromaždenia smeroval k výzve:
a) popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov;
b) dopúšťať sa násilia alebo hrubej neslušnosti;
c) inak porušovať ústavu, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
 
Predmetné dôkazy našej výzvy: http://bratislavabeznackov.org/ukaz-to-starostke/
 
Veríme, že sa postavíte na stranu tolerantnej a otvorenej spoločnosti odsudzujúcej násilie a nenávisť. Ďakujem vopred za Vašu odpoveď.
 
S pozdravom,
XY..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s