Podporujúce osobnosti

Akciu podporujú osobnosti verejného a kultúrneho života, ktoré sa stotožnili s textom prehlásenia s názvom Spoločne proti nenávisti:

“Dňa 14. marca si Slovensko pripomína jeden z najtragickejších okamihov svojej histórie, vznik fašistického Slovenského štátu, ktorý bol plne kontrolovaný hitlerovským Nemeckom. Časť obyvateľov bola zbavená ľudskej dôstojnosti a všetkých práv, okradnutá o majetok a fyzicky zlikvidovaná. K tomuto odkazu sa niektorí obyvatelia Slovenska, vyhlasujúci sa za slušných ľudí, stále hlásia. Pripomínajú si tento dátum a hlásajú, že vazalský vojnový štát zabezpečoval svojim obyvateľom dobrý život. Násilie a vraždenie však nemá nič spoločné ani s dobrým životom, ani so slušnosťou. Spoločnosť, ktorá umožní, aby bola časť jej obyvateľstva zbavená akýchkoľvek práv – vrátane práva na život, je spoločnosťou strachu a násilia, v ktorej sa obeťou v ktorejkoľvek chvíli môže stať ktokoľvek. Nemusíte byť členom režimom oficiálne nenávidenej menšiny. A dôkazov nájdeme v dejinách viac než dosť. Vo väzeniach, pracovných táboroch a pred popravčími čatami Slovenského štátu sa ocitlo aj mnoho tých, ktorí sa považovali za hrdých Slovákov a Slovenky. Stav permanentnej represie a tichej občianskej vojny nemôže priniesť nič iné, než neustálu prítomnosť smrti, špehovania, udávania a paranoje.

Nie je preto dôvod pochybovať, že ak by sa priaznivci tejto ideovej “tradície” dostali k moci, nastolili by neľudské životné podmienky znova. Stačí si všímať ako blízko majú k násiliu a jeho glorifikácii ich najviditeľnejší predstavitelia. Zaplietajú sa do pouličných bitiek, súbojov futbalových chuligánov a vyzývajú k fyzickej likvidácii rôznych skupín obyvateľstva. Neženie ich túžba tvoriť a rozvíjať slovenskú štátnosť, kultúru, vzdelanosť a ďalšie pozitíve spoločenské hodnoty. Prehovára z nich len zloba, deštruktívnosť a nenávisť. Sú hrozbou pre všetkých, ktorí dávajú pred násilím a represiou prednosť demokracii, slobode a porozumeniu. A preto je v záujme každého človeka vyznávajúceho tieto hodnoty, vždy a za každých okolností dať najavo svoj názor a postaviť sa zlu do cesty.”

Peter Vittek, filozof
Silvia Porubänová, sociologička
Juraj Marušiak, politológ
Zuzana Kusá, sociologička
František Ábel, evanjelický teológ a lektor
Robert Kirchhoff, režisér
Andrej Findor, politológ
Fedor Blaščák, filozof
Ľubomír Falťan, sociológ
Roman Ďzambazovič, sociológ
Juraj Stern, ekonóm a predseda správnej rady SFPA
Michal Hvorecký, spisovateľ
Dorota Nvotová, herečka a speváčka
Martin Krno, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Jozef Lysý, vysokoškolský učiteľ a politológ
Hana Fábry, publicistka a LGBTI aktivistka
Ján Stena, sociológ
Marek Debnár, filozof a bánik
Martin Kasarda, publicista a spisovateľ
Radovan Geist, publicista a politológ
Ondrej Prostredník, evanjelický teológ
Aneta Világi, výskumná pracovníčka
Daniela Zhang Cziráková, výtvarníčka a prekladateľka
Pavel Traubner, čestný predseda UZ ŽNO
Štefan Markuš, vedec a bývalý veľvyslanec SR v Maďarsku
Katarína Zavacká, historička práva
Denisa Havrľová, novinárka

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s