Monitoring neonacistov

Už niekoľko mesiacov funguje projekt SPOZNAJ TVÁR FAŠIZMU, ktorý vytvára databázu tvárí slovenských neonacistov a neoľudákov. Viac informácii nájdete na stránke: stopfasizmu.org

stopban

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s