Povstanie pokračuje je antifašistický DIY festival organizovaný pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania 29. augusta 2018 na Námestí SNP v Bratislave. Jeho hlavnou myšlienkou je vzdanie úcty ľuďom, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti neľudskej fašistickej ideológii v minulosti a šírenie hodnôt tolerancie, antirasizmu a antifašizmu v súčasnosti.

Vystúpia:

THE OFFENDERS (IT/DE)

LOS FASTIDIOS (IT)

POKORA (SK)

52 HERTZ WHALE (SK)

Od 22.00 hod. bude program pokračovať v neďaleko situovanom klube FUGA. Ďalší interpreti a interpretky budú pribúdať priebežne.

Na mieste budete môcť ochutnať jedlo v rámci takzvanej KUCHYNE KONFLIKTOV, kde sa pri vegánskych špecialitách budete môcť dozvedieť informácie o najrozmanitejších spoločenských problémoch.

O vizuálny zážitok sa postará umelecká skupina APART.

Samozrejmosťou je antifašistické distro a pripravovaný antifašistický občasník. Vstupné na podujatie je dobrovoľné.

Program podujatia bude priebežne dopĺňaný . Event na facebooku TU.vizual