Spomienka pred domami obetí a ukladanie pamätných kameňov Stolpersteine

Kedy a kde: V nedeľu 14. 8. od 16:00, stretnutie pri dome na Gorkého 4 na rohu s Komenského námestím v Bratislave (dom je toho času v rekonštrukcii).

Do Bratislavy opäť zavíta medzinárodný projekt Stolpersteine. Uskutoční sa ako prechádzka po troch miestach v centre mesta, kde pred domy obetí fašistov uloží do chodníka pamätné kamene autor projektu, nemecký umelec Gunter Demnig. Pri tom pripomenieme príbehy týchto troch bratislavských rodín – Rotterovci na Gorkého 4 (16:00), Unreichovci pri Kaupcínskej 7 (okolo 16:30) a Weissfischovci na Godrovej 2 (okolo 17:00). Stolpersteine oslavujú 20 rokov, na Slovensku sa ukladajú 5. raz.

Prechádzku pripravilo OZ antikomplex.sk <https://www.facebook.com/antikomplex.sk/&gt;, ktoré sa zaoberá kolektívnou pamäťou na moderné dejiny Slovenska, traumami vo vzťahu kvlastnej minulosti, národnostným menšinám a spolužitiu.

stein