Včera sa žiaľ potvrdilo staré známe heslo – Náckovia a polícia, jedna koalícia. Neonacisti a fašisti prešli Bratislavou, kde oslavovali vlastizradcu zodpovedného za vyvraždenie 70tich tisícov našich spoluobčanov. Viacerí pamätníci holokaustu a hrôz represálii vojnového Slovakštátu žiaľ opäť počuli v uliciach Bratislavy ozveny fašistického pozdravu Na stráž, ktorý dopĺňali fašistické symboly na vlajkách. Polícia naopak zatkla antifašistu, zmlátila ho a posadila do oštanej policajnej cely, zatiaľ čo neonacisti a neoľudáci pod ich ochranou prechádzali ulicami nášho hlavného mesta. Aj napriek tomu sa však našou blokádou podarilo pochod odkloniť z historického centra mesta a ukázať, že myšlienky fašizmu a nenávisti vždy narazia na odpor. Postavíme sa im kdekoľvek a kedykoľvek. Alerta antifascista! Nevidíme sa naposledy priatelia..

blok